Thứ 7, ngày 05/12/2015
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 3, ngày 01/12/2015
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 4, ngày 28/10/2015
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 4, ngày 29/07/2015
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Thứ 3, ngày 28/07/2015
Về việc: Bổ sung tờ trình sửa đổi điều lệ vào chương trình DHDCD thường niên 2015
Thứ 5, ngày 16/07/2015
Kính mời: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 4, ngày 08/07/2015
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Thứ 4, ngày 01/07/2015
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 5, ngày 18/06/2015
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 2, ngày 20/04/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN
Thứ 4, ngày 01/04/2015
Kính gửi: Qúy cổ đông Công ty
Thứ 3, ngày 31/03/2015
Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

26 người đang online

243.166 lượt truy cập

Upcom NBS
QC