Previous
Next
Hội nghị Người lao động năm 2022
Hội nghị Người lao động năm 2022
Thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/08/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn công đoàn tổ chức Hội nghị NLĐ xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Lễ Kết nạp đảng viên mới năm 2022
Lễ Kết nạp đảng viên mới năm 2022
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết của Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An về kết nạp đảng viên; Kế hoạch công tác phát triển Đảng năm 2022. Chi uỷ chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên năm 2022.

STT

TUYẾN XE
(Bến đầu - Bến cuối)

GIỜ XUẤT PHÁT (Giờ phút)

GIÁ VÉ
(vnđ)

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

7 người đang online

559.040 lượt truy cập

QC