Thứ 4, ngày 20/08/2014
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 5, ngày 31/07/2014
Ngày 30/7, Công ty CP Bến xe Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Tham dự Hội nghị có Đ/c Trần Ngọc Danh – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Tỉnh Nghệ An cùng đầy đủ các đồng chí trong Ban lãnh đạo điều hành Công ty, các đ/c Trưởng, Phó Bến; Trưởng, Phó các phòng ban chức năng; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn...
Thứ 4, ngày 04/06/2014
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản)
Thứ 5, ngày 08/05/2014
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Thứ 3, ngày 22/04/2014
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Thứ 2, ngày 21/04/2014
Thông báo về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Thứ 2, ngày 21/04/2014
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Thứ 5, ngày 17/04/2014
Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Chủ nhật,30/03/2014
Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An công bố Báo cáo thường niên năm 2014
Thứ 2, ngày 24/03/2014
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
Thứ 5, ngày 16/01/2014
Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Thứ 2, ngày 29/07/2013
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An trân trọng thông báo thời gian chi trả cổ tức năm 2012.
Thứ 5, ngày 04/07/2013
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Thứ 3, ngày 25/06/2013
Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/12/2010 về việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ và giấy chứng nhận chào bán số 33/GCN- UBCK do UBCKNN cấp...

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

24 người đang online

243.164 lượt truy cập

Upcom NBS
QC