Thứ 7, ngày 07/02/2015
V/v: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án ĐTXD Bến xe phía Bắc và Bến xe Nam Vinh do Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 7, ngày 07/02/2015
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Thứ 7, ngày 07/02/2015
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 5, ngày 05/02/2015
Ngày 04/2/2015, Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 và VTK Tết Nguyên đán Ất Mùi. Tại Hội nghị, thay mặt Công ty, ông Trần Minh Thành – Tổng Giám đốc đã phát biểu khai mạc Hội nghị; Báo cáo đánh giá hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 cùng các giải pháp thực hiện.
Thứ 4, ngày 21/01/2015
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Thứ 7, ngày 17/01/2015
Ngày 15 tháng 1 năm 2015, Ông Lương Khắc Thanh đã có đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2012-2017)
Thứ 2, ngày 29/12/2014
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội; Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 6, ngày 26/12/2014
Ngày 25/12/2014, Công ty cổ phần Bến xe Nghệ an đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại hội trường lớn Công ty với sự tham dự của 105 cổ đông, sở hữu và đại diện 3.109.600 cổ phần, chiếm 98,62% tổng số cổ phần đang lưu hành.
Thứ 5, ngày 13/11/2014
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội; Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 2, ngày 13/10/2014
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội; Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 3, ngày 30/09/2014
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 6, ngày 19/09/2014
Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 5, ngày 18/09/2014
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 5, ngày 04/09/2014
Kính mời: Qúy Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 2, ngày 25/08/2014
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

25 người đang online

243.165 lượt truy cập

Upcom NBS
QC