Công ty cổ phần bến xe Nghệ An tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngày đăng tin   Thứ 5, ngày 24/05/2018 Số lượt xem   2659 Lượt xem      Bản InBản In
Ngày 24/5/2018, Công ty cổ phần bến xe Nghệ An đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tại văn phòng Công ty

Sáng ngày 24/5/2018, Công ty cổ phần bến xe Nghệ An đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Đại hội có sự tham gia của đại diện 98,7% số cổ phần biểu quyết theo danh sách chốt ngày 20/5/2018.

Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung quan trọng như:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017

- Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017

- Thông qua Tờ trình phân phối Lợi nhuận sau thuế

- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đợn vị kiểm toán BCTC và BCTC hợp nhất năm 2018.

Sau hơn 3h làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Đại hội đã đi đến thống nhất cao các nội dung cuộc họp.

Đạ hội kết thúc trong không khí vui vẻ, phấn khởi của các cổ đông.

Một số hình ảnh hoạt động của Đại hội:

Ông Trần Minh Thành - Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017

và kế hoạch SXKD năm 2018

Ông Phạm Xuân Bích - Trưởng BKS thông qua Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2017

 

Ông Phạm Quốc Tuấn - cổ đông lớn phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các tin tức khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

21 người đang online

138.917 lượt truy cập

QC