Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2019

Ngày đăng tin   Thứ 5, ngày 26/03/2020 Số lượt xem   2396 Lượt xem      Bản InBản In
Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Kính gửi: Qúy cổ đông

Qúy cổ đông có thể tải file về dưới đây: 

Các tin tức khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

24 người đang online

420.900 lượt truy cập

QC