Thông báo: HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thông báo: HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thứ 3, ngày 15/05/2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các tin khác

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2017

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2017

Thứ 7, ngày 22/07/2017

Công ty tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ công nhân viên

Các tin khác

Ủng hộ

Ủng hộ "Tết vì người nghèo" - Xuân Mậu Tuất

Thứ 2, ngày 12/02/2018

Công ty cổ phần bến xe Nghệ An ủng hộ "Tết vì người nghèo" - xuân Mậu Tuất 2018

Các tin khác

VIDEO

Giới thiệu các dự án trọng điểm

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

15 người đang online

469.826 lượt truy cập

Upcom NBS
QC