NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Các tin khác

Hội nghị Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Hội nghị Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Thứ 5, ngày 06/08/2020

Chiều ngày 05/8/2020 tại Hội trường chính, Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Các tin khác

Chi bộ Văn phòng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Chi bộ Văn phòng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Thứ 7, ngày 05/09/2020

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết của Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An về kết nạp đảng viên; Kế hoạch công tác phát triển Đảng năm 2020. Chi uỷ chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên năm 2020.

Các tin khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

11 người đang online

108.777 lượt truy cập

QC