Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2020

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2020

Thứ 5, ngày 25/03/2021

Kính gửi: Qúy cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An

Các tin khác

   Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ 5, ngày 08/04/2021

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 10/3/2021 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp về sơ kết 05 năm thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 08/4/2021 Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đ/c Trần Minh Thành, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

Các tin khác

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2021 cho Cán bộ công nhân viên

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2021 cho Cán bộ công nhân viên

Thứ 3, ngày 30/03/2021

Thực hiện hướng dẫn của Bộ luật lao động về việc đảm bảo sức khỏe cho người lao động, được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty, ngày 30/3/2021, Tại Bến xe Bắc Vinh, Công ty cp Bến xe Nghệ An phối hợp với Bệnh viện đa khoa Thái An đã tổ chức Khám sức khỏe định kỳ năm 2021 cho CBCNV trong toàn Công ty.

Các tin khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

22 người đang online

268.176 lượt truy cập

QC