Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027

Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ 5, ngày 19/05/2022

Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An

Các tin khác

Hội nghị Người lao động năm 2022

Hội nghị Người lao động năm 2022

Thứ 6, ngày 29/04/2022

Thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/08/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn công đoàn tổ chức Hội nghị NLĐ xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Các tin khác

Lễ Kết nạp đảng viên mới năm 2022

Lễ Kết nạp đảng viên mới năm 2022

Thứ 3, ngày 18/01/2022

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết của Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An về kết nạp đảng viên; Kế hoạch công tác phát triển Đảng năm 2022. Chi uỷ chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên năm 2022.

Các tin khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

8 người đang online

558.958 lượt truy cập

QC