Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thứ 4, ngày 19/06/2019

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An năm 2019

Các tin khác

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Thứ 5, ngày 18/04/2019

Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Các tin khác

Tổ chức thăm quan du lịch cho các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Tổ chức thăm quan du lịch cho các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Thứ 6, ngày 31/05/2019

Hoà trong không khí chung kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; được sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty, Công đoàn, đoàn thanh niên đã phối hợp tổ chức chuyến tham quan du lịch cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 tại Khu du lịch sinh thái Diễn Lâm (Địa chỉ: xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu) vào ngày 30/05

Các tin khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

30 người đang online

293.282 lượt truy cập

Upcom NBS
QC