Thông báo chốt danh sách và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo chốt danh sách và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thứ 6, ngày 15/05/2020

Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An

Các tin khác

Các Bến xe đồng loạt triển khai thực hiện Khai báo y tế bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng.

Các Bến xe đồng loạt triển khai thực hiện Khai báo y tế bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng.

Thứ 3, ngày 24/03/2020

Thực hiện công văn số: 2594/BGTVT-CYT ngày 21/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải và Văn bản số 835/SGTVT-VT ngày 23/3/2020 của Sở GTVT Nghệ An về việc khai báo y tế bắt buộc trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng.

Các tin khác

Học tập chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Học tập chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ 7, ngày 21/03/2020

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Các tin khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

13 người đang online

1.174.096 lượt truy cập

Upcom NBS
QC