Thông báo chốt danh sách và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo chốt danh sách và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ 6, ngày 23/04/2021

Kính gửi: Qúy cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An

Các tin khác

Trao 32 tấn gạo đến những người dân đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Trao 32 tấn gạo đến những người dân đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ 5, ngày 09/09/2021

"San sẻ yêu thương! Chung tay vượt qua đại dịch"

Các tin khác

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2021 cho Cán bộ công nhân viên

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2021 cho Cán bộ công nhân viên

Thứ 3, ngày 30/03/2021

Thực hiện hướng dẫn của Bộ luật lao động về việc đảm bảo sức khỏe cho người lao động, được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty, ngày 30/3/2021, Tại Bến xe Bắc Vinh, Công ty cp Bến xe Nghệ An phối hợp với Bệnh viện đa khoa Thái An đã tổ chức Khám sức khỏe định kỳ năm 2021 cho CBCNV trong toàn Công ty.

Các tin khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

7 người đang online

401.527 lượt truy cập

QC