Thứ 6, ngày 23/04/2021
Kính gửi: Qúy cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 5, ngày 25/03/2021
Kính gửi: Qúy cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 5, ngày 11/06/2020
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 6, ngày 15/05/2020
Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 5, ngày 26/03/2020
Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019
Thứ 6, ngày 27/09/2019
Công ty cổ phần bến xe Nghệ An xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 của Công ty
Thứ 5, ngày 05/09/2019
Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2019
Thứ 2, ngày 05/08/2019
Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
Thứ 4, ngày 19/06/2019
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An năm 2019
Thứ 4, ngày 19/06/2019
Vào hồi 8h30' ngày 18/6/2019 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An, số 77, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thứ 5, ngày 06/06/2019
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Thứ 3, ngày 28/05/2019
Công ty cổ phần bến xe Nghệ An thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

9 người đang online

401.530 lượt truy cập

QC