Thứ 2, ngày 05/08/2019
Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
Thứ 4, ngày 19/06/2019
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An năm 2019
Thứ 4, ngày 19/06/2019
Vào hồi 8h30' ngày 18/6/2019 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An, số 77, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thứ 5, ngày 06/06/2019
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Thứ 3, ngày 28/05/2019
Công ty cổ phần bến xe Nghệ An thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Thứ 5, ngày 24/05/2018
Ngày 24/5/2018, Công ty cổ phần bến xe Nghệ An đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tại văn phòng Công ty
Thứ 3, ngày 15/05/2018
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Thứ 4, ngày 01/11/2017
Công ty cổ phần bến xe Nghệ An tiến hành trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Thứ 6, ngày 29/09/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoản của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An
Thứ 4, ngày 21/06/2017
Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 7, ngày 10/06/2017
Về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 7, ngày 10/06/2017
Về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An (MCK: NBS)
Thứ 2, ngày 05/06/2017
Về việc Hủy đăng ký công ty đại chúng
Thứ 4, ngày 17/05/2017
Quyết định số 82/QĐ-HĐQT.CTBX; Quyết định số 83/QĐ-HĐQT.CTBX và Quyết định số 84/QĐ-HĐQT.CTBX

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

16 người đang online

340.332 lượt truy cập

Upcom NBS
QC