Thứ 4, ngày 08/06/2022
Sáng ngày 08/6/2022, Công ty cổ phần Bến xe Nghệ an đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự của các cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.911.300 cổ phần, chiếm 98,73% tổng số cổ phần đang lưu hành
Thứ 5, ngày 19/05/2022
Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 6, ngày 29/04/2022
Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 6, ngày 23/04/2021
Kính gửi: Qúy cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 5, ngày 25/03/2021
Kính gửi: Qúy cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 5, ngày 11/06/2020
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 6, ngày 15/05/2020
Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 5, ngày 26/03/2020
Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019
Thứ 6, ngày 27/09/2019
Công ty cổ phần bến xe Nghệ An xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 của Công ty
Thứ 5, ngày 05/09/2019
Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2019
Thứ 2, ngày 05/08/2019
Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

35 người đang online

481.387 lượt truy cập

QC