Thông báo: HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày đăng tin   Thứ 5, ngày 06/06/2019 Số lượt xem   1173 Lượt xem      Bản InBản In
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

                CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

                 Địa chỉ: Số 77 - Lê Lợi - TP.Vinh - Nghệ An

                            Điện thoại: (0238)38 35 182           Fax: (0238)38 35 183

 

GIẤY MỜI

 THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 

Kính mời:      Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An                                 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian  : 8h30’, thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2019

2. Địa điểm   : Tại Hội trường lớn – Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An, số 77, đường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Nội dung   :

3.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

3.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

3.2.  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

3.3.  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.

3.4.  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

3.5.  Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

3.6.  Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

3.7. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ

3.8. Tờ trình điều chỉnh quy hoạch xây dựng giai đoạn 2 dự án bến xe phía Bắc thành phố Vinh.

3.9. Tờ trình điều chỉnh quy hoạch xây dựng dự án bến xe phía Nam thành phố Vinh.

3.10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày 04/06/2019.

- Quý Cổ đông tham dự Hội nghị hoặc được uỷ quyền tham dự, vui lòng mang theo giấy mời này, CMND, giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) và tài liệu gửi kèm. Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Đỗ Thị Hải Như theo số ĐT: (0238)38 35 182     Ext (114)

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị.

Quý cổ đông có thể tải tài liệu Hội nghị tại Website: www.benxenghean.com.vn

Trân trọng kính mời./.

      Vinh, ngày 05 tháng 6 năm 2019

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Vũ Phi Hổ

Các tin tức khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

16 người đang online

138.955 lượt truy cập

QC