Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: BX Xiêng Khoảng(Lào)

Khởi hành: 6h00

Giá vé: 280.000 - 320.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 8 chuyến/ngày (6h00, 6h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: BX LuôngPRaBăng(Lào)

Khởi hành: 6h00

Giá vé: 600.000 - 600.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (6h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: BX Viên Chăn (Lào)

Khởi hành: 7h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2chuyến/ngày (7h00,8h00 - ngày chẵn âm lịch)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: BX Viên Chăn (Lào)

Khởi hành: 6h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 4 chuyến/ngày (6h00)

Xem chi tiết »

VIDEO

Giới thiệu các dự án trọng điểm

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

26 người đang online

638.013 lượt truy cập

Upcom NBS
QC