Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Xiêng Khoảng (Lào)

Khởi hành: 6h00

Giá vé: 320.000 - 400.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (6h00, 6h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Luông PraBang (Lào)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: 700.000 - 800.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (6h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Viên Chăn (Lào)

Khởi hành: 3h00

Giá vé: Từ 450.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (3h hoặc 22h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Thà khec

Khởi hành: 5h15

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe UdomXay (Lào)

Khởi hành: 13h00

Giá vé: 700.000 - 800.000

Loại xe: Từ 45 đến 50 chỗ ngồ

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (13h00)

Xem chi tiết »

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

16 người đang online

992.821 lượt truy cập

QC