Thứ 6, ngày 29/09/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoản của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An
Thứ 4, ngày 21/06/2017
Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 7, ngày 10/06/2017
Về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 7, ngày 10/06/2017
Về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An (MCK: NBS)
Thứ 2, ngày 05/06/2017
Về việc Hủy đăng ký công ty đại chúng
Thứ 4, ngày 17/05/2017
Quyết định số 82/QĐ-HĐQT.CTBX; Quyết định số 83/QĐ-HĐQT.CTBX và Quyết định số 84/QĐ-HĐQT.CTBX
Thứ 3, ngày 16/05/2017
Ngày 16/5/2017, Công ty cổ phần Bến xe Nghệ an đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2022 tại hội trường lớn Công ty với sự tham dự của các cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.104.800 cổ phần, chiếm 98,47% tổng số cổ phần đang lưu hành.
Thứ 7, ngày 13/05/2017
Kính gửi: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

VIDEO

Giới thiệu các dự án trọng điểm

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hỗ trợ tuyến xe: 0383 844 127

Hỗ trợ bán vé: 0973 569 507

Hỗ trợ An Ninh: 0386 519 938

128 người đang online

399.154 lượt truy cập

Upcom NBS
QC