Thứ 2, ngày 08/07/2024
Số 128/TB-CTBX ngày 08 tháng 7 năm 2024 Kèm theo mẫu Giấy đăng kí tham gia mua cổ phần
Thứ 2, ngày 08/07/2024
Số 127/NQ-HDQT ngày 08 tháng 7 năm 2024
Thứ 2, ngày 20/05/2024
Thông báo số 62/TB-CTBX ngày 20/5/2024
Thứ 3, ngày 07/05/2024
Số: 54/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2024
Thứ 3, ngày 07/05/2024
Số: 53/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2024
Thứ 2, ngày 06/05/2024
Sáng ngày 06/5/2024, Công ty cổ phần Bến xe Nghệ an đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự tham dự của các cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.934.300 cổ phần, chiếm 99,06% tổng số cổ phần đang lưu hành.
Thứ 3, ngày 09/04/2024
Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 3, ngày 02/04/2024
Kính gửi: Qúy cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

6.469 người đang online

3.788.454 lượt truy cập

QC