Thứ 5, ngày 19/05/2022
Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 6, ngày 29/04/2022
Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 6, ngày 23/04/2021
Kính gửi: Qúy cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 5, ngày 25/03/2021
Kính gửi: Qúy cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 5, ngày 11/06/2020
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 6, ngày 15/05/2020
Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 5, ngày 26/03/2020
Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019
Thứ 6, ngày 27/09/2019
Công ty cổ phần bến xe Nghệ An xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 của Công ty

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

12 người đang online

558.917 lượt truy cập

QC