Thông báo chốt danh sách và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày đăng tin   Thứ 6, ngày 23/04/2021 Số lượt xem   1649 Lượt xem      Bản InBản In
Kính gửi: Qúy cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An

Qúy cổ đông tải file tài liệu dưới đây:

Các tin tức khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

80 người đang online

725.785 lượt truy cập

QC