Đồng chí Trần Minh Thành - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An

Ngày đăng tin   Thứ 3, ngày 10/03/2020 Số lượt xem   3677 Lượt xem      Bản InBản In
Nguồn: baonghean.vn 10/3/2020

P.V: Thưa đồng chí! Được biết, nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều yếu tố tác động, song nhờ phát huy vai trò hạt nhân chính trị, sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An, nên doanh nghiệp tiếp tục có bước tăng trưởng khá, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Xin đồng chí chia sẻ một số kết quả nổi bật?

Đồng chí Trần Minh Thành: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, cùng với những yếu tố tác động đối với nền kinh tế nói chung thì đơn vị còn chịu tác động bởi sự phát triển nhanh của ngành vận tải hàng không, đường sắt, xe buýt, phương tiện cá nhân… đã cạnh tranh trực tiếp đến hoạt động kinh doanh vận tải khách của đơn vị. Cùng với đó là sự xuất hiện của các bến xe mới theo hình thức xã hội hóa cũng làm giảm thị phần trong hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải khách bằng đường bộ của doanh nghiệp. Mặt khác, năm 2018, đơn vị thực hiện đóng cửa bến xe cũ trong nội thành để chuyển sang hoạt động ở địa điểm bến xe khách phía Bắc thành phố, cách xa trung tâm, cộng với thói quen của hành khách chưa bắt nhịp được; cùng với đó là phải gánh thêm chi phí lãi vay lớn từ việc đầu tư, chi phí khấu hao… nên đã gặp không ít khó khăn.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trần Minh Thành chỉ đạo tại cuộc giao ban lãnh đạo công ty.

Đứng trước tình hình đó, Đảng ủy công ty phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đưa ra nhiều giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sáng tạo, linh hoạt, khơi dậy sự nỗ lực, trách nhiệm của toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động. Trong đó, quan tâm phát triển thêm các dịch vụ gia tăng, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp để tăng khả năng cạnh tranh… Nhờ đó, đơn vị không chỉ vượt qua khó khăn mà tiếp tục tạo bước tăng trưởng khá. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng bình quân nhiệm kỳ 2015 – 2020 đạt 7,5%; 100% cán bộ, người lao động có việc làm thường xuyên và đảm bảo đầy đủ các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; môi trường làm việc, chế độ phúc lợi ngày càng cải thiện tốt hơn. Thu nhập bình quân của người lao động so với đầu nhiệm kỳ tăng gần 20%. Hàng năm, đơn vị đều thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ Nhà nước và là một trong những đơn vị đóng góp lớn vào ngân sách của tỉnh.

Đảng ủy Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An cũng đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy chú trọng triển khai đầy đủ việc học tập gắn với đưa vào các cuộc sinh hoạt Đảng các chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về công tác tổ chức, ngoài chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, chi ủy gắn với lãnh đạo chuyên môn có chất lượng; Đảng ủy cũng đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên để bổ sung lực lượng cho đảng bộ công ty. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 16 đảng viên mới, vượt 33,3% so với chỉ tiêu đại hội đề ra và về cơ bản các đảng viên đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cũng trong nhiệm kỳ, đảng bộ đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và riêng năm 2018, 2019 đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu.

Lãnh đạo Công ty kiểm tra điều hành xe xuất bến và việc đảm bảo các điều kiện cho hành khách đi xe tại Bến xe Bắc Vinh.

P.V: Đồng chí có thể chia sẻ những bài học kinh nghiệm để tạo ra những kết quả thuyết phục nêu trên?

Đồng chí Trần Minh Thành: Trước hết là Đảng ủy công ty luôn có ý thức  tham gia đầy đủ, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến khu vực doanh nghiệp. Gắn với đó, Đảng ủy phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xây dựng chương trình hành động cũng như đề ra các biện pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; đồng thời phát động các phong trào thi đua sát với tình hình thực tế của doanh nghiệp; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

Đồng thời, Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ cũng như những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động để giải quyết nhanh, thỏa đáng; đồng thời chấn chỉnh sự chậm trễ hoặc thiếu ý thức, trách nhiệm trong triển khai thực hiện của từng tổ chức, cá nhân nhằm ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc.

Hành khách xếp hàng mua vé tại Bến xe Bắc Vinh.

Một bài học kinh nghiệm nữa là Đảng ủy luôn chú trọng việc xây dựng sự đoàn kết trong nội bộ cấp ủy Đảng, nội bộ lãnh đạo công ty để từ đó lan tỏa sự đoàn kết trong toàn công ty trên cơ sở thực hiện đúng nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thỏa ước lao động tập thể, tạo sức mạnh tổng hợp trong chỉ đạo và thực hiện, đặc biệt là người đứng đầu và đội ngũ cán bộ lãnh đạo đơn vị. Mặt khác, việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là tổng giám đốc của đơn vị đã phát huy vị trí, vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nâng cao đời sống của người lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

P.V: Xin đồng chí cho biết những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ Công ty CP Bến xe khách Nghệ An sẽ tập trung trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 này là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Minh Thành: Phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ đại hội 2020 – 2025 được Đảng bộ Công ty CP Bến xe Nghệ An đề ra là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; đẩy mạnh tìm kiếm các cơ hội, các dự án đầu tư để mở rộng ngành nghề kinh doanh, bao gồm cả việc đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp có tiềm năng, từ đó nâng quy mô, nâng tầm doanh nghiệp không những tại Nghệ An mà cả những địa phương khác. Chú trọng phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên để lãnh đạo công ty phát triển ổn định và bền vững; đảm bảo việc làm, đời sống, các chế độ, chính sách đối với người lao động, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, gia tăng giá trị doanh nghiệp cho các cổ đông. Đảng bộ tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu; các đoàn thể vững mạnh.

Phòng chờ cho hành khách tại Bến xe Bắc Vinh.

Để thực hiện tốt mục tiêu đó, đảng ủy cũng xác định rõ một số nhiệm vụ cần ưu tiên; trong đó chăm lo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng thông qua tổ chức quán triệt kịp thời và nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, người lao động theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Bên cạnh đó, đảng ủy tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế hoạt động của cấp ủy, chi ủy; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Chăm lo công tác cán bộ từ quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm theo hướng dân chủ, công khai và minh bạch, đặc biệt chú trọng chất lượng nguồn cán bộ; gắn với đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên; đảm bảo đảng bộ công ty thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo doanh nghiệp thông qua những con người cụ thể. Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra cấp ủy, gắn với xử lý nghiêm minh, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật và nội quy, quy chế của công ty.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Tại Bến xe Bắc Vinh có nhiều xe vận tải khách đạt chất lượng.

Các tin tức khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

21 người đang online

1.010.722 lượt truy cập

QC