Chủ nhật,06/03/2011
Thông báo về việc thay đổi thời hạn thực hiện quyền và đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm
Chủ nhật,06/03/2011
Thông báo về thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm
Chủ nhật,27/02/2011
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
Thứ 5, ngày 24/02/2011
Ngày 25/2/2011 Uỷ ban chứng khoán nhà nước đã cấp giấy chứng nhận số 33/GCN-UBCK về việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 16 lên 50 tỷ đồng của công ty cổ phần bến xe Nghệ An.
Thứ 5, ngày 30/12/2010
Công ty CP bến xe Nghệ an công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010
Thứ 3, ngày 28/12/2010
Cam kết của Hội đồng quản trị (V/v Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)
Thứ 5, ngày 09/12/2010
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010
Chủ nhật,28/11/2010
Thông báo (v/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để tăng vốn điều lệ năm 2010)
Thứ 3, ngày 13/07/2010
THÔNG BÁO (V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010)
Thứ 3, ngày 11/05/2010
THÔNG BÁO (V/v: Trả cổ tức đợt 2 năm 2009)
Thứ 6, ngày 23/04/2010
Nghị Quyết hội nghị Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2010
Thứ 6, ngày 23/04/2010
Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
Thứ 2, ngày 19/04/2010
Thông báo tham dự Hội nghị Đại hội cổ đông thường niên 2010
Chủ nhật,11/04/2010
THÔNG BÁO (V/v: Chốt danh sách cổ đông để tiến hành Hội nghị Đại hội cổ đông thường niên 2010)

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

24 người đang online

243.163 lượt truy cập

Upcom NBS
QC