Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày đăng tin   Thứ 6, ngày 19/05/2023 Số lượt xem   319 Lượt xem      Bản InBản In
Thông báo số: 67/TB-CTBX ngày 19 tháng 5 năm 2023

Các tin tức khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

19 người đang online

805.714 lượt truy cập

QC