BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán kết thúc ngày 31.12.2022

Ngày đăng tin   Thứ 6, ngày 21/04/2023 Số lượt xem   611 Lượt xem      Bản InBản In
Kính gửi: Qúy Cổ đông; Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An

File tải về dưới đây:

Các tin tức khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

22 người đang online

1.010.751 lượt truy cập

QC