Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2020

Ngày đăng tin   Thứ 5, ngày 25/03/2021 Số lượt xem   1213 Lượt xem      Bản InBản In
Kính gửi: Qúy cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An

Qúy cổ đông tải file dưới đây:

Các tin tức khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

28 người đang online

420.780 lượt truy cập

QC