NBS tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Ngày đăng tin   Thứ 2, ngày 06/05/2024 Số lượt xem   250 Lượt xem      Bản InBản In
Sáng ngày 06/5/2024, Công ty cổ phần Bến xe Nghệ an đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự tham dự của các cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.934.300 cổ phần, chiếm 99,06% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Ông Vũ Phi Hổ – Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội

   Đại hội đã được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và đã đi đến thống nhất các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

- Thông qua Báo cáo của TGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

- Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

- Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ CTCP Bến xe Nghệ An

- Thông qua Tờ trình mua phần vốn góp vào Công ty TNHH TMS hotel Đà Nẵng

    Đại hội cũng đã biểu quyết nhất trí và thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100%.

Toàn cảnh Đại hội

Các tin tức khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

6.562 người đang online

3.794.448 lượt truy cập

QC