Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng tin   Thứ 5, ngày 08/04/2021 Số lượt xem   774 Lượt xem      Bản InBản In
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 10/3/2021 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp về sơ kết 05 năm thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 08/4/2021 Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đ/c Trần Minh Thành, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

   Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Sơn Châu – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp; Đồng chí Mai Thị Khánh Hồng – UVBCH, Phó ban tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp và toàn thể đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ Công ty.

   Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ, Chi bộ và của đơn vị. Nhận thức của cấp ủy đảng, đoàn thể trực thuộc trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chuyển biến tích cực và ngày càng được nâng cao. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết được thực hiện bài bản, đồng bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc của Người từng bước đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó góp phần sửa đổi lề lối, tư duy làm việc, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa", hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

   Hội nghị đã được nghe tham luận các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến chia sẻ về việc vận dụng khéo léo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc và cuộc sống hàng ngày.

   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Sơn Châu – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc, và các tổ chức đoàn thể trong toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: thường xuyên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ, đoàn thể; cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư các chi bộ, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị và các tổ chức đoàn thể phải làm gương trong việc tu dưỡng, rèn luyện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn nội dung triển khai phải căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và thời gian thực hiện, tránh rập khuôn, máy móc; chọn nội dung cụ thể, chủ đề phù hợp để làm theo, gắn kết và lồng ghép nội dung những việc làm theo sát với nhiệm vụ chuyên môn; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kiểm tra giám sát của các chi bộ trực thuộc, UBKT Đảng ủy và của Đảng ủy hàng năm đảm bảo trong năm có ít nhất 01 cuộc kiểm tra hoặc giám sátđẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, kịp thời phát hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để tạo nên phong trào ngày càng sâu rộng, thành ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên, đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu hơn vào đời sống.

Đồng chí Trần Minh Thành – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty chủ trị Hội nghị

Đồng chí Lê Sơn Châu – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hòe – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo sơ kết 05 năm

Đồng chí Hoàng Thế Thọ - Bí thư Đoàn thanh niên phát biểu tham luận

Phát biểu tham luận của cá nhân điển hình tiên tiến

   Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ đã quyết định khen thưởng cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Sơn Châu – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp trao thưởng cho tập thể Bến xe Bắc Vinh và Phòng Kế hoạch vận tải

Đồng chí Trần Minh Thành – Bí thư Đảng ủy trao thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến

Toàn cảnh Hội nghị

Các tin tức khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

10 người đang online

558.960 lượt truy cập

QC