Học tập chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng tin   Thứ 7, ngày 21/03/2020 Số lượt xem   1321 Lượt xem      Bản InBản In
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

   Sáng ngày 21/3/2020, Đảng ủy Công ty CP Bến xe Nghệ An đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên và Người lao động trong Công ty.

   Tại Hội nghị, toàn thể CBCNV Công ty đã được nghe đồng chí Lê Sơn Châu - Uỷ viên BTV, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An truyền đạt nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các nội dung này được phân tích, lấy dẫn chứng cụ thể thông qua cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác; những quan điểm, tư tưởng, việc làm của Bác vì dân, lo cho dân… Đồng thời, các đại biểu còn được tìm hiểu bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Phan Thanh Vận còn chuyển tải tới đại biểu nội dung về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Đ/C Lê Sơn Châu phát biểu tại hội nghị

   Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Minh Thành, Bí thư Đảng ủy Công ty đã giao nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, đảng viên cần tập trung xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể của bản thân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần trong việc xây dựng Đảng ủy Công ty trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Công ty.

   Qua Hội nghị mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Toàn cảnh Hội nghị

Các tin tức khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

36 người đang online

79.224 lượt truy cập

QC