Thông báo tuyển dụng Nữ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Thông báo tuyển dụng Nữ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Thứ 2, ngày 22/07/2013

Hiện nay Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An đang có nhu cầu tuyển dụng Trưởng phòng TC-KT (Nguồn Kế toán trưởng)

Các tin khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

20 người đang online

1.037.829 lượt truy cập

Upcom NBS
QC