Bến xe Nam Đàn


Bến xe được hoàn thành và đưa vào hoạt động, đã đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương và các vùng lân cận.
Bến xe Nam Đàn

- Tên dự án: Bến xe huyện Nam Đàn;

- Vị trí địa điểm: Xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Nghệ An;

- Quy mô: Bến xe loại 2, tổng diện tích 5.008,0m2;

- Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2006;

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7 năm 2007.

 

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

40 người đang online

242.022 lượt truy cập

Upcom NBS
QC