Bến xe Vinh


Là bến xe chính của Công ty CP Bến xe Nghệ An, có nhiệm vụ chuyên chở khách trong, ngoài tỉnh và suốt dọc dài đất nước. Đây chính là nơi tập kết chính của các tuyến xe trên trên mọi miền đất nước đến Nghệ An và ngược lại.

- Tên dự án: Bến xe Vinh

- Vị trí địa điểm: Khối 4, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An

- Quy mô: Bến xe loại 1, tổng diện tích 9.667.8m2

- Thời gian thực hiện: Tháng 04 năm 1989

- Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 1992.

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

17 người đang online

1.037.816 lượt truy cập

Upcom NBS
QC