Bến xe Cửa Lò


Đia chỉ : Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
Điện thoại : 0238.3949200


      * Tổng diện tích bến xe: 4.231,0 m2

      * Tổng số xe hoạt động: 25 xe

      * Lưu lượng xe xuất bến: từ 15 đến 25 chuyến/1 ngày đêm

 

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

58 người đang online

273.911 lượt truy cập

QC