Bến xe Nghĩa Đàn


Đia chỉ : Phường Hòa Hiếu - Thị xã Thái Hòa - Nghệ An
Điện thoại : 0238.3813325


Thị xã Thái Hòa - Nghệ An

* Tổng diện tích bến xe: 2.663,6 m2

* Tổng số xe hoạt động: 80 xe

* Lưu lượng xe xuất bến: 50 chuyến/1 ngày đêm

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

14 người đang online

273.861 lượt truy cập

QC