Bến xe Đô Lương


Đia chỉ : Xã Yên Sơn - Huyện Đô Lương - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 0238.3713 897


* Tổng diện tích bến xe: 5.916,0 m2

* Tổng số xe hoạt động: 55 xe

* Lưu lượng xe xuất bến: 30 chuyến/1 ngày đêm

 

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

11 người đang online

273.825 lượt truy cập

QC