Bến xe Dùng


Đia chỉ : Thị trấn Dùng - huyện Thanh Chương - Nghệ An
Điện thoại : 0238. 3823 429


* Tổng diện tích bến xe: 1.447,6 m2

* Tổng số xe hoạt động: 22 xe

* Lưu lượng xe xuất bến: 10 chuyến/1 ngày đêm

 

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

13 người đang online

273.841 lượt truy cập

QC