Bến xe Tân Kỳ


Đia chỉ : Thị trấn Tân Kỳ - huyện Tân Kỳ - Nghệ An
Điện thoại : 0238.3882 819


* Tổng diện tích bến xe: 1.586,0 m2

* Tổng số xe hoạt động: 30 xe

* Lưu lượng xe xuất bến: 20 chuyến/1 ngày đêm

 

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

17 người đang online

273.850 lượt truy cập

QC