Bến xe Con Cuông


Đia chỉ : Thị trấn Con Cuông - huyện Con Cuông - Nghệ An
Điện thoại : 0238.3731437


      * Tổng diện tích bến xe: 1.190,4 m2

      * Tổng số xe hoạt động: 38 xe

      * Lưu lượng xe xuất bến: 23 chuyến/1 ngày đêm

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

18 người đang online

273.833 lượt truy cập

QC