Bến xe Quỳ Hợp


Đia chỉ : Thị trấn Quỳ Hợp - huyện Quỳ Hợp - Nghệ An
Điện thoại : 0238.3983 516


* Tổng diện tích bến xe: 1.398,0 m2

* Tổng số xe hoạt động: 20 xe

* Lưu lượng xe xuất bến: 10 chuyến/1 ngày đêm

 

 

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

15 người đang online

273.853 lượt truy cập

QC