Bến xe Nam Đàn


Đia chỉ : Xã Vân Diên - huyện Nam Đàn - Nghệ An
Điện thoại : 0238.3788431


      * Tổng diện tích bến xe: 5.008,0 m2

      * Tổng số xe hoạt động: 20 xe

      * Lưu lượng xe xuất bến: 10 chuyến/1 ngày đêm

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

4 người đang online

273.816 lượt truy cập

QC