Thông báo: HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày đăng tin   Thứ 3, ngày 15/05/2018 Số lượt xem   1139 Lượt xem      Bản InBản In
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các tin tức khác

VIDEO

Giới thiệu các dự án trọng điểm

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

23 người đang online

743.253 lượt truy cập

Upcom NBS
QC