Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ngày đăng tin   Thứ 6, ngày 29/09/2017 Số lượt xem   781 Lượt xem      Bản InBản In
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoản của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An

          Ngày 28/9/2017 Công ty cổ phần bến xe Nghệ An nhận được công văn số 2603/TB-VSD ngày 25/9/2017 của Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc Thông báo hủy đăng ký chứng khoán tại VSD.

            Kể từ ngày 9/10/2017, Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 308/45/2009 ngày 16/08/2010 giữa VSD và Công ty cổ phần bến xe Nghệ An và Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 45/2009/GCNCP-VSD-2 do VSD thay đổi lần 2 ngày 5/10/2011 và mã chứng khoán NBS, mã ISIN VN000000NBS7 sễ hết hiệu lực.

 

Các tin tức khác

VIDEO

Giới thiệu các dự án trọng điểm

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hỗ trợ tuyến xe: 0383 844 127

Hỗ trợ bán vé: 0973 569 507

Hỗ trợ An Ninh: 0386 519 938

28 người đang online

399.051 lượt truy cập

Upcom NBS
QC