Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ngày đăng tin   Thứ 6, ngày 29/09/2017 Số lượt xem   1889 Lượt xem      Bản InBản In
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoản của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An

          Ngày 28/9/2017 Công ty cổ phần bến xe Nghệ An nhận được công văn số 2603/TB-VSD ngày 25/9/2017 của Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc Thông báo hủy đăng ký chứng khoán tại VSD.

            Kể từ ngày 9/10/2017, Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 308/45/2009 ngày 16/08/2010 giữa VSD và Công ty cổ phần bến xe Nghệ An và Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 45/2009/GCNCP-VSD-2 do VSD thay đổi lần 2 ngày 5/10/2011 và mã chứng khoán NBS, mã ISIN VN000000NBS7 sễ hết hiệu lực.

 

Các tin tức khác

VIDEO

Giới thiệu các dự án trọng điểm

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

21 người đang online

743.265 lượt truy cập

Upcom NBS
QC