Thành phố Vinh đang được nâng cấp để trở thành đô thị loại 1, trung tâm văn hoá xã hội của khu vực bắc miền Trung. Hệ thống bến xe hiện tại bất cập cả về vị trí và quy mô. Việc đầu tư xây dựng bến xe nam Vinh cùng hệ thống dịch vụ đi kèm có tính khả thi cao, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng, vừa phù hợp với xu hướng phát triển của tỉnh Nghệ An và khu vực.

Xem tiếp »

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

22 người đang online

1.174.048 lượt truy cập

Upcom NBS
QC