Bến xe Nghĩa Đàn


Bến xe được hoàn thành và đưa vào hoạt động, đã đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương và các vùng lân cận.

- Tên dự án: Bến xe thị xã Thái Hoà;

- Vị trí địa điểm: phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà, Nghệ An;

- Quy mô: Bến xe loại 2, tổng diện tích 2.663,6m2;

- Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 1997;

- Thời gian hoàn thành: Tháng 01 năm 1998.

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

42 người đang online

242.133 lượt truy cập

Upcom NBS
QC