Bến xe huyện Quế Phong


Tháng 1 năm 2006 Bến xe được hoàn thành và đưa vào hoạt động, đã đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương và các vùng lân cận.

- Tên dự án: Bến xe huyện Quế Phong;

- Vị trí địa điểm: thị trấn Quế Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An;

- Quy mô: Bến xe loại 3, tổng diện tích 2.598 m2;

- Thời gian thực hiện: Tháng  10 năm 2005;

- Thời gian hoàn thành: Tháng 01 năm 2006

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

41 người đang online

242.170 lượt truy cập

Upcom NBS
QC